Albatros D.III O.E.F. - 1/48 - EDUARD.

This is a Eduard Albatros D.III converted to OEF series 253 standards using my own set of resin parts.
Fuselage nose, radiator cover and engine cylinders cover are resin parts, fin underneath fuselage is a Albatros D.V part. Major source of information was the Windsock Datafile No.19.
Invisible Thread used for rigging. Model is finished in colours of the 13 Fighter Squadron from the Polish-Bolshevick war, pilot and serial no. unknown. Decals was custom printed by Mike Grant, Canada.

Model Albatrosa D.III poddany konwersji do standardu OEF serii 253 z użyciem mojego własnego zestawu żywicznego. Przód kadłuba, osłona cylindrów i chłodnicy są odlewami żywicznymi, płetwa podkadłubowa pochodzi z modelu Albatrosa D.V. Dokumentacje stanowiło głównie  Windsock Datafile Nr 19. Jako linki naciągowe użyto Invisible Thread. Model jest w barwach 13 Dywizjonu Myśliwskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920-21, pilot i numer seryjny samolotu nieznany. Kalkomanie są opracowaniem własnym, wyprodukowane przez Mike'a Granta, Kanada.


Model wykonał: Cezary Bartnicki (USA).
Modeller: Czarek Bartnicki (USA).
=

     
                   


  | Home | About us | Products | Gallery | How to buy | Shop | Links | E-mail |